كرم تسكین دهنده درد میلیتو حجم 75 میل

ویژگیها:

– تسکین دردهای عضلانی و مفصلی و اسپاسم عضله و دردهای ماهیچه‌ای
– تسکین دهنده دردهای ناشی از سیاتیک و نقرس، آرتروز و رماتیسم
– ضدالتهاب و درمان کوفتگی و ضرب دیدگی و کشیدگی تاندون و عضلات
– تسکین دهنده درد کمر، زانو، گردن، مچ.
– بهبود گردش خون و موضعی و تقویت دیواره‌ی مویرگ
– حفظ رطوبت و نرمی پوست

در انبار موجود نمی باشد

كرم تسكین دهنده درد میلیتو حجم 75 میل

محصولــی بــر پایــه ترکیبــات گیاهــی از جملــه آرنیــکا ، رزمــاری، اکالیپتــوس و روغــن بــادام اســت عصــاره هــای گیاهــی موجــود در ایــن کــرم تمامــا اثــرات ضــد درد و التهابــی و ضــد اسپاســم داشــته و بــا مهــار فعالیــت آنزیــم هــای درد و التهــاب باعــث مــی شــوند باغــث کاهــش قرمــزی و کبــودی ناشــی از جراحـات، لیـزر، لیپوساکشـن، تزریـق بوتاکـس، ژل و چربـی، التیـام درد ناشـی از روماتیســم مفصلــی، آرتــروز و آســیب دیســکی میگــردد.

ایــن محصــول بــا اثــر تحریکــی خــود بــر روی پوســت، جریــان خــون در موضــع را افزایـش داده و بهبـود مـی بخشـد. بـه ایـن ترتیـب بـه عنـوان یـک درمـان کمکــی و تســکین دهنــده درد موضعــی در انــواع مشــکالت روماتیســمی و دردهــای عضالنــی قابــل اســتفاده خواهــد بــود .همچنیــن ایــن محصــول درد هــای عصبــی، نوروپاتیــک و التهابــی را التیــام مــی بخشــد.

تسکین دردهای عضالنی و مفصلی و اسپاسم عضله و دردهای ماهیچه ای
تسکین دهنده دردهای ناشی از سیاتیک و نقرس، آرتروز و رماتیسم
ضدالتهاب و درمان کوفتگی و ضرب دیدگی و کشیدگی تاندون و عضالت
تسکین دهنده درد کمر، زانو، گردن و مچ.
بهبود گردش خون موضعی و تقویت دیوارۀ مویرگی
حفظ رطوبت و نرمی پوست

 

روش مصرف:
روزی چنــد بــار مقــدار مناســبی از کــرم را روی ناحیــه ای کــه دارای درد، ورم،
خشـکی یـا سـفتی میباشـد گذاشـته و بـه آرامـی ماسـاژ دهیـد تـا جـذب شـود.

 

مواد موثره:
آرنیـکا، رزمـاری، اکالیپتـوس ،آلوئـهورا، روغن بـادام ، گلیسـیرین ، هیالورونیک اسـید و ویتامین E

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “كرم تسكین دهنده درد میلیتو حجم 75 میل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال به روز رسانی …
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.